Клиничка испитивања

Истраживање могућности у југозападном Сиднеју

Шта је клиничко испитивање?

Клиничка испитивања су претраге медицинских истраживања у којима се јављају добровољци за тестирање нових здравствених и медицинских интервенција за спречавање, откривање, лечење или контролисање разних болести или здравствених стања.

Клиничка испитивања помажу медицинским истраживачима да одлуче да ли је лечење:

Ефикасно

Безбедно

Боље од постојећег лечења

Ко обавља клиничка испитивања?

Истраживачи који обављају клиничка испитивања долазе из широког низа разних подручја, укључујући из болница и других медицинских институција, универзитета, или фармацеутских компанија.

Заштита и добробит су кључни фокус тима за клиничко испитивање и стање учесника се пажљиво прати.

Ко има право да учествује у клиничком испитивању?

За тестирање нових интервенција често су потребни добровољци који болују од одређене болести или стања на која је усмерена интервенција. Придруживање клиничком испитивању је потпуно добровољно и састоји се од особа свих старости (од мале деце до старијих особа) са разним врстама и степенима болести или стања.

Учесници могу да у било које време напусте клиничко испитивање без забринутости да ће се погоршати квалитет њиховог лечења или однос са њиховим лекаром. Има више од 200 нових клиничких испитивања која се моментално обављају у југозападном Сиднеју.

Разговарајте са вашим лекаром опште праксе и продискутујте са њим да ли ви или ваша вољена особа имате право да учествујете у таквом испитивању.

Желите сазнати нешто више?

Региструјте се овде за добијање детаљнијих информација о томе како можете пронаћи клиничка испитивања у вашој ближој околини.

Како се обављају клиничка истраживања

У Аустралији се сва одобрена клиничка испитивања регулишу националним смерницама за етику и кодексима понашања који имају за циљ заштиту учесника у испитивању и интегритет истраживања. Имена и лични подаци учесника у клиничким испитивањима су поверљиви и не откривају се.

1. корак

Испитивачи могу најпре тестирати нове интервенције у лабораторији како би утврдили да ли је експериментална интервенција обећавајућа и погодна за испитивање на људима.

2. корак

Покреће се клиничко испитивање које се састоји од четири фазе, које помаже истраживачима у сакупљању корисних информација о ефикасности и безбедности, и ефикасности нове интервенције.

3. корак

Када су завршена клиничка испитивања, истраживачи разматрају прикупљене информације и доносе одлуку да ли лечење треба још додатно испитати или се може предложити за доношење одобрења за општу употребу.

Тек када се утврди да се ново лечење сматра безбедним и ефикасним, постоји могућност да постане део стандардних опција за лечење болести или стања.

ИНФОРМАТИВНИ ПАКЕТ

Овде се региструјте за добивање детаљнијих информација о томе како можете пронаћи клиничка испитивања у вашој ближој околини.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.